1.Menjana kefahaman ilmu berteraskan sumber wahyu illahi.

2.Penyuburan dan penerapan elemen-elemen  keagamaan dalam pendidikan.

3.Melestarikan kurikulum dalam pembelajaran  secara holistik.

4.Latihan berkonsepkan ‘team building’ bagi  meningkatkan jatidiri pelajar.

5.Perkongsian ilmu secara pintar dan sistematik antara pelajar dan guru.

6.Membina suasana pembelajaran dan Pendidikan yang  kondusif secara teori dan amali.

7.Pembinaan daya intelektual pelajar yang lebih  kreatif dan inovatif.