MEMBANGUNGKAN KOMUNITI ISLAM MELALUI SISTEM PENDIDIKAN YANG HOLISTIK DAN DINAMIK BERTUJUAN MELAHIRKAN PELAJAR RABBANIYYIN YANG FAQIH, BERAKHLAK DAN BERAMAL SOLEH.