• Pendafatran secara online di laman web rasmi kolej.
  • Tenaga pengajar terlatih dan berpengalaman. dalam bidang masing-masing.
  • Bilangan pelajar yang tidak melebihi 20 orang sekelas.
  • Berkonsepkan sekolah berasrama.
  • Kurikulum Kebangsaan dan Yayasan Islam Kelantan.
  • Mampu menghafal sekurang-kurang 5 juzuk Al-Quran dan 5 surah pilihan.
  • Pengajaran dan pembelajaran berasaskan  kemahiran berfikir secara saintifik.
  • Islamisasi  ilmu.
  • Program-program pembinaan sahsiah pelajar.