FALSAFAH

Satu usaha berterusan berkonsepkan addin berteraskan tauhid menerusi pembelajaran dan  pendidikan secara holistik  dan dinamik. Bertujuan membentuk insan rabbani yang mulia berkemahiran tinggi dan realistik supaya dapat menyumbang kepada pengislaman dan peradaban masyarakat, negara  dan ummah. Demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.